Hvad et et eleftersyn?

Eleftersyn København har til formål at beskytte købere og sælgere mod problemer med mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg.

Ved el-inspektionen undersøges en bygnings forhold til elektricitet, herunder installationen, og hvordan den fungerer. Alle områder, der har en elektrisk installation, skal inspiceres, herunder: garager, carporte, skure, loftsrum, krybekældre. På denne måde kan vi forebygge eventuelle farer eller risici, der kan opstå som følge af fejlbehæftede ledninger.

Der udarbejdes en elinstallationsrapport på baggrund af elinspektionen. Gennemgangen af en bygnings elektriske installationer resulterer i en rapport med et tydeligt identifikationsnummer.

Professionel omhu og brug af en kompetent el-installatørs indsigt og erfaring er nødvendig, når bygningens elektriske installationer skal inspiceres. Undersøgelsen skal være visuel og udføres stikprøvevis ved hjælp af passende tekniske metoder, men uden at forårsage nogen skade, medmindre andet er aftalt.

I denne fase kontrolleres bygningens elektriske installationer, hvilket omfatter: Elektriske paneler, fejlstrømsanordninger, udstyr bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag. Lavspændingsinstallationer, dimensionering af den elektriske installation, beskyttelse mod direkte og indirekte kontakt med strømførende komponenter.

Hvem har behov for et eleftersyn i Købehavn?

En elundersøgelse er obligatorisk, når:

– en ejendom sælges;

– efter at der er udført arbejde på den elektriske installation;

– der sker et skift af ejer eller lejer.

Et eleftersyn i København skal udføres af en registreret elektriker, og rapporten skal afleveres til den relevante kommune. Hvis kommunen ikke modtager rapporten, kan den nye ejer eller lejer ikke få en indflytningstilladelse.

Det er tilrådeligt at få foretaget et el-eftersyn med jævne mellemrum, f.eks. hvert femte år, for at kontrollere, at installationen stadig er i god stand. På denne måde kan du undgå problemer og potentielle farer på forhånd

Som en valgfri undersøgelse kan der også foretages et eleftersyn i København, hvis der er tegn på, at der er noget galt med elinstallationen . F.eks. hvis stikkontakter eller afbrydere føles varme, hvis der ofte udløses afbrydere eller sikringer, eller hvis der er gnister fra elektrisk udstyr.

Kort sagt giver et el-inspektionseftersyn vished om elinstallationens tilstand og forebygger potentielle farer.

Ulemper ved et eleftersyn i København

En elektrisk inspektion er ikke altid nødvendig, og nogle gange kan det endda være en ulempe. Hvis en elektrisk installation f.eks. er i god stand, er det ikke nødvendigt med et eftersyn. Desuden kan et eftersyn medføre uventede omkostninger, hvis elektrikeren opdager fejl, som ikke tidligere var kendt.

Det er derfor tilrådeligt at få udført et el-eftersyn af en registreret elektriker, der er fortrolig med bygningen og den valgfrie undersøgelsesprocedure. På den måde kan du være sikker på, at elektrikeren foretager en grundig undersøgelse, og at eventuelle problemer bliver opdaget i tide.